Asperger erfelijk

Het Aspergersyndroom behoort tot de autistische aandoeningen. Kenmerkend zijn de beperkingen in de sociale omgang en het inlevingsvermogen. Men heeft daarentegen juist een bijzonder intense interesse in bepaalde onderwerpen. Als je vermoedt dat jij zelf, je kind of je partner lijdt aan deze aandoening, dan vraag je je misschien ook af of Asperger erfelijk is.

Asperger een erfelijk syndroom

Uit onderzoeken blijkt dat de ziekte erfelijk is en dus van ouder op kind kan worden doorgegeven. In bijna 60% van de gevallen heeft een kind met Asperger ook een ouder met een autistische stoornis of Asperger. Genetische factoren spelen dus een grote rol. Iemand met Asperger heeft dit al bij de geboorte en blijft de aandoening zijn hele leven houden. De ernst van het syndroom kan wisselend zijn, ook bij mensen uit hetzelfde gezin. Het kan zijn dat de aandoening bij een kind zichtbaar wordt rond het derde levensjaar. Soms wordt de ziekte pas opgemerkt bij volwassenheid. Dit laatste gebeurt vaak wanneer bij het kind van deze volwassene het vermoeden van autisme onderzocht wordt.

Nog meer over Asperger

Zweeds onderzoek laat zien dat ongeveer 1 op de 300 kinderen Asperger heeft. Veel kinderen krijgen echter nooit een doorverwijzing en dus ook niet de officiële diagnose Asperger. De stoornis komt in ieder geval vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Je kunt online testen vinden waarmee je kunt bepalen of iemand mogelijk Asperger zou kunnen hebben.