Asperger volwassenen

Het syndroom van Asperger is een ontwikkelingsstoornis die beperkte sociale interacties en matige interesse en activiteiten opwekt. Het aspergersyndroom wordt gezien als een milde vorm binnen de autismespectrumstoornis. De buitenwereld ziet hen als wereldvreemd zonderling of einzelgänger.

Late diagnose

De laatste decennia werd wetenschappelijk veel aandacht besteed aan onderzoeken rond autisme. Daardoor herkennen veel volwassenen, die als kind ontwikkelden als ieder ander, zich in deze kenmerken en krijgen ze alsnog de diagnose van Asperger. Door het in kaart brengen van de ontwikkelingsgeschiedenis en eventueel een observatieperiode in een psychiatrische ziekenhuis, kan bij identificatie van asperger volwassenen alsnog een behandeling worden opgestart.

Symptomen

Asperger volwassenen zijn minder sociaal vaardig. Ze leggen moeilijk contact of vertonen weinig interesse. Emoties worden moeilijk uitgedrukt. Het flexibel denken is verstoord d.w.z. weinig verbeeldingsvermogen, opgaan in interesses, dwangmatig handelen,emotionele stoornissen.

Behandeling

Asperger is geen ziekte, maar een syndroom dat dus niet verdwijnt. Wel zijn verschillende therapieën mogelijk om het dagdagelijkse functioneren te verbeteren. Voor asperger volwassenen kan dit onder andere door medicatie, cognitieve gedragstherapie, fysiotherapie en sociale vaardigheidstraining. Volwassenen met AS worden de dag van vandaag beter erkend en begeleid. Zo zijn ze in staat om volwaardig hun plaats in de maatschappij te vinden.