Wat is asperger

Asperger is een vorm van autisme. Deze vorm verschilt met de andere vormen zoals klassiek autisme en PDD-nos. Wat is Asperger?

Kenmerken

De vraag ?Wat is Asperger?? is niet eenvoudig te beantwoorden. De mate waarin kenmerken voorkomen variëren. Volgend de meest voorkomende kenmerken.

Sociaal

Mensen met Asperger missen het inzicht in sociale situaties, zoals grapjes snappen en gezichtexpressies herkennen. Een sociale aangelegenheid is energievretend voor iemand met Asperger.

Preoccupaties

Iemand met Asperger kan opgaan in zijn/haar eigen interesses. Overconcentratie waardoor er nauwelijks contact is met de buitenwereld en gesprekken die alleen maar over die interesses gaan, zijn de gevolgen hiervan. Hetgeen waar men in geïnteresseerd is, kan (snel) wisselen.

Emoties

Als iemand het syndroom van Asperger heeft, is het moeilijk om emoties te uiten. Soms kan de uiting van emoties ?sociaal misplaatst? zijn, zeker als er sprake is van onverwachte ontwikkelingen. Iemand met Asperger kan moeilijk met veranderingen omgaan.

IQ

Mensen met Asperger zijn altijd normaal tot hoger begaafd. Dit helpt hun bij het aanleren van sociale vaardigheden, ook al blijft het voor hun lastig om deze in variërende situaties toe te passen.